HACCP to skrót, który najbardziej kojarzony jest z producentami żywności. Konsumenci w świadomy sposób podchodzą do wyboru tychże produktów w sklepach, mając świadomość kupna produktów bezpiecznych i higienicznych.

Zdrowa żywność

Jeżeli chce się mówić o HACCP, to należy powiedzieć, że ma się do czynienia z obligatoryjnym systemem, który znajduje się w użytkowaniu od 1 maja 2004 roku. Z roku na rok obserwuje się przybywającą ilość producentów i innych podmiotów, jakie dzięki temu procesowi certyfikacyjnego są w stanie wiele zyskać.

O certyfikat HACCP mogą postarać się:

 • producenci żywności,
 • firmy zajmujące się przetwarzaniem produktów żywnościowych,
 • organizacje zapewniające dystrybucję żywności,
 • producenci pasz i premiksów dla zwierząt.

Z HACCP wyłączona jest jedynie produkcja pierwotna.

Główne zasady HACCP

Chcąc zdobyć certyfikat HACCP koniecznością jest zapoznanie się z kilkoma głównymi zasadami. Mowa tutaj dokładnie o:

 • analizie zagrożeń – ich identyfikacja na wczesnym etapie, dzięki czemu możliwa będzie ich szybka neutralizacja. Trzeba również ustalić metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 • Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli – w skrócie określane jako KPK/CCP. To dzięki temu, z czasem będzie można doprowadzić do ich ogólnego wyeliminowania.
 • krytyczne punkty muszą również mieć określone parametry – tak, aby mieć świadomość co do tego, kiedy trzeba będzie podjąć określone działania.
 • ustalenie jak będzie wyglądać i wprowadzić system monitorowania krytycznych punktów kontroli.
 • działania korygujące – jeżeli okaże się, że dany punkt kontroli nie spełnia określonych wymagań. 
 • proces weryfikacji – tak, aby uzyskać odpowiedź na pytanie odnośnie tego, czy opracowany system działa w skuteczny sposób.
 • dokumentacja HACCP – potrzebna do tego, aby móc prowadzić prawidłowe działania. Ważne jest również odpowiednie prowadzenie archiwizacji dokumentów, jakie wyszły już z obiegu.

Wdrożenie systemu HACCP

Trzeba pogodzić się z tym, że wdrożenie systemu to wieloetapowy proces, który musi zostać dopasowany do potrzeb danej firmy. Takimi rzeczami zajmuje się m.in. firma DJB doradztwo, która również poinformuje o tym, kiedy odbywać się będzie audyt HACCP. Odbędzie się on kilkakrotnie. Po to, aby jednostka certyfikująca zyskała pewność co do tego, że wszystko będzie odbywać się w sposób należyty. Audyty przeprowadzane są także po uzyskaniu certyfikacji kilkukrotnie. Należy sprawdzić, czy dana organizacja nie zaniechała działania zgodnie z przyjętymi normami. 

Comments are closed.