W automatyce istnieje niewiele czujników, które miałyby tak wielki wpływ na życie człowieka co czujnik nacisku. To małe, niepozorne urządzenie jest skonstruowane w niezwykle pomysłowy sposób. O wiele ciekawsze są jego właściwości, bez których nie mógłby on – jako przetwornik – spełniać pokładanych w nim zadań.

Wysoka czułość i jeszcze wyższa dokładność

Czujniki naciskowe – zwane też tensometrycznymi – to urządzenia wyróżniające się bardzo dużą czułością. Można za ich pomocą zmierzyć nawet relatywnie niewielkie oddziaływania mechaniczne, gdyż zawarty w nich drut oporowy jest bardzo wrażliwy na oddziaływanie sił zewnętrznych na czujnik.

Niekwestionowaną zaletą czujników nacisku jest ich wysoka dokładność. Dzięki temu można je wykorzystywać również w handlu (np. wagi) i w innych branżach, które wymagają dokładnego zważenia towaru. Warto dodać, że dokładność ta jest bardzo wysoka również przy dużych zakresach pomiarowych, co znajduje swe praktyczne zastosowanie chociażby w wagach odmierzających surowce.

Niewielkie wymiary i duża wytrzymałość

Czujniki nacisku wyróżniają się niewielkimi wymiarami, gdyż ich konstrukcja na to jak najbardziej pozwala. Gdyby dany czujnik był bardzo duży, to do prawidłowej pracy wymagałby on bardzo intensywnych oddziaływań mechanicznych. Zaś dzięki miniaturyzacji, można go wykorzystać w praktycznie nieograniczony sposób.

Małe wymiary czujnika sprawiają, że układ ten wyróżnia się bardzo dużą wytrzymałością. W typowej wadze czujnik nacisku wkładany jest pod specjalny blok, dzięki któremu całość siły nacisku przechodzi na jego powierzchnię. W przypadku dużych wag, dane z poszczególnych czujników sumują się i w ten sposób dają prawidłowy odczyt.

Niezależność i uniwersalność

Stosunkowo prosta konstrukcja czujników nacisku sprawia, że sprzęt ten działa niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych. Mowa tu zwłaszcza o wybitnie nieprzyjemnych i niebezpiecznych zjawiskach, w tym o dużym ciśnieniu, a także o bardzo wysokich temperaturach. Oznacza to, że czujnik nacisku może być wykorzystywany również do badania ciężaru w warunkach wybitnie nieprzyjaznych.

Podsumowując, tensometr jest urządzeniem o dość szczególnych właściwościach. Sprawiają one, że komponent ten może być wykorzystany na wiele różnych sposobów, to jest w wagach kuchennych, przemysłowych, a także w różnego rodzaju czujnikach. Co więcej, prosta zasada działania czujnika sprawia, że typowe warunki otoczenia raczej nie mają wpływu na jego wskazania. Wynika to stąd, że jego najważniejszym elementem jest drut oporowy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Oświetlenie maszynowe LED.

Comments are closed.